«Όμως, θέλω να πεθάνω στην Κρήτη. Είναι η γη μου…»

kazantzakis3

Bookmark the permalink.