Όταν η Εθνική ταπείνωσε τη Dream Team..Η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της Εθνικής

ÉÁÐÙÍÉÁ-ÌÏÕÍÔÏÌÐÁÓÊÅÔ 2006 – ÅËËÁÓ-ÇÐÁ / JAPAN-WORLD CHAMPIONSHIP 2006- GREECE-USA

Bookmark the permalink.