Πήγες με 12 άντρες γαμημ@η τσ@λα.«Ορκίζομαι στο κοράνι, Θα βιάσω τη μάνα και τον πατέρα σου.»

f8cb7a0467f86f1ab3cd8ca2bd855ab2

Bookmark the permalink.