Πολύ συγκινητική πρωτοβουλία από τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξεκίνησε την ανέγερση μιας εκκλησίας στη μνήμη του

Πολύ συγκινητική πρωτοβουλία από τον πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξεκίνησε την ανέγερση μιας εκκλησίας στη μνήμη του

Bookmark the permalink.