Πως ο αίγαγρος έγινε Κρί κρί το 1950

kri_kri

Bookmark the permalink.