Πραγματοποιήθηκε η θεμελίωση του νέου Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Τυμπάκι

polidinamo1

Bookmark the permalink.