Πριν και Μετά : Τα πρόσωπα στρατιωτών που επιστρέφουν από κάποιο πόλεμο.

SOLDADOS-UK-1

Bookmark the permalink.