Η Προφητεία της πρόκρισης της Ελλάδας στους 16
kara

Και θα φωτίσειν ο Κύριος τον διαιτητήν και θα αποβάλλειν τον Κατσουράνην και θα δείξει τον δρόμον στον Σάντος να δει τον Σάμαρη και θα φωτίσειν άλλον διαιτητήν και θα δει πέναλτι εις την μικρήν περιοχήν και θα περάσειν η Ελλάς εις τους 16…
-Γέρων Προκρίσιος-