Πρώην αντιδήμαρχος απολύθηκε από το δημόσιο για πλαστό τίτλο σπουδών!

schoinaraki-aggeliki

Bookmark the permalink.