Σαν ξημερώσει η αυγή θα είναι γιατί ένα παιδί άνοιξε τα μάτια του στον ήλιο!

110679

Bookmark the permalink.