Σφοδρή επίθεση Φωτίου σε δημοσίους υπαλλήλους… “Δεν κάνουν τίποτα, ελάχιστοι ξέρουν γράμματα”, δήλωσε.

ÐÁÑÁÄÏÓÇ-ÐÁÑÁËÁÂÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÓÖÁËÉÓÇÓ (ICONPRESS/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÔÏÕÍÔÏÕÌÇÓ) ÈÅÁÍÙ ÖÙÔÉÏÕ

Bookmark the permalink.