Σήμερον κρεμάται επί ξύλου….

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου….

Bookmark the permalink.