Σήμερον κρεμάται επί ξύλου….

stavrwsi

Bookmark the permalink.