19.3 C
Αθήνα
29 Νοεμβρίου, 2023
Dream fm 90,7
HTML tutorial
Κρήτη

Στα…30 εκατ. ευρώ “έκλεισε” η δημοπρασία για το δρόμο της Μεσαράς!

dromos

Η απόφαση Χρυσοχοϊδη για την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ρούτση και το επόμενο βήμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Χωρίς ενστάσεις και παρά τη φημολογία το μεγάλο έργο του δρόμου της Μεσαράς οδεύει προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με χθεσινή του απόφαση ο υπουργός Υποδομών κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το έργο θα εκτελέσει η…σχετικά άγνωστη (για την Κρήτη) εταιρεία «Κλ. Γ. Ρούτσης Α.Ε.», η οποία κι έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση στη δημοπρασία.

Στην απόφαση που υπέγραψε ο κ.Χρυσοχοϊδης αναφέρεται αναλυτικά η έκπτωση που έδωσε η εταιρεία και ταυτόχρονα αλλάζει το κονδύλι που χορηγεί το υπουργείο για τον ΟΑΚ που από εδώ και Πέρα αναλαμβάνει το έργο. Από τα 47 εκατομμύρια ευρώ δίδεται το ποσό των 30.173.584,46€ για να τελειώσει το έργο.

Τώρα με βάση τη διαδικασία η σύμβαση θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο- λόγω του μεγάλου οικονομικού αντικειμένου- κι αφού εγκριθεί θα έρθει προς υπογραφή για να ξεκινήσει ο εργολάβος.

Το έργο

Θυμίζουμε ότι για την εργολαβία-σκούπα που προκηρύχθηκε ώστε να τελειώσει ο δρόμος της Μεσαράς προβλέπονται:

-η κατασκευή της γέφυρας Πανασσού συνολικού μήκους 220 μέτρων

-Ο κόμβος Πανασσού- Γέργερης

-η ολοκλήρωση του στομίου της σήραγγας Αγίας Βαρβάρας (σήμερα έχει τελειώσει το τούνελ αλλά δεν υπάρχει έξοδος)

-η αποκατάσταση των πρανών στο Β-14 και όπου αλλού υπάρχει κατολίσθηση

-η κατασκευή όλων των έργων που έχουν απομείνει.

Το δεύτερο κομμάτι Απομαρμά- Αγίους Δέκα είναι έτοιμο -8 χιλιόμετρα- είναι ολοκληρωμένο και αναζητά τρόπους ο ΟΑΚ να το δώσει σε τοπική κυκλοφορία.

Οι κατολισθήσεις και τα προβλήματα που υπήρξαν- ακόμη και μεταφορά αρχαίων- πήγαν πολύ πίσω όλο το δρόμο το συνολικό κόστος του οποίου μέχρι σήμερα είναι 120 εκ.

Το έργο επαναπροκηρύχθηκε ως νέο – καινούριο έργο, η κατασκευή έργων και η εργολαβία αντιμετώπισης των κατολισθήσεων στο τμήμα «Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά» καθώς αυτός είναι ο λόγος που η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» απέρριπτε την 2η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Η απόφαση

Στη χθεσινή απόφαση Χρυσοχοϊδη αναφέρεται οτι στο διαγωνισμό κατέθεσαν προσφορές δεκατρείς (13) εργοληπτικές εταιρίες και Κ/Ξ. Η Επιτροπή έκανε δεκτές τις δώδεκα (12) από αυτές και απέρριψε την Κ/Ξ «Ευκλείδης Κρήτης ΑΤΕ – GD Infrastrutti SRL» διότι η κοινοπρακτούσα εταιρία Ευκλείδης Κρήτης ΑΤΕ που ανήκει στην 4η τάξη έργων οδοποιίας δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να ανήκει στην 6η ή 7η αντίστοιχη τάξη.

24

Σύμφωνα με το Πρακτικό η διαγωνιζόμενη που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ήταν η εργοληπτική εταιρία «Κλ. Γ. Ρούτσης Α.Ε.», η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 22.204.419,26€, που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς Εμ στα 35,82%.

Και τονίζει ότι επειδή:

1. Στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)» ο οποίος διεξήχθη την 9η Δεκεμβρίου 2014, κατατέθηκαν δέκα τρεις (13) προσφορές και έγιναν οι δώδεκα (12) αποδεκτές, αφού απορρίφθηκε η προσφορά της Κ/Ξ «Ευκλείδης Κρήτης ΑΤΕ” διότι η κοινοπρακτούσα εταιρία Ευκλείδης Κρήτης ΑΤΕ που ανήκει στην 4η τάξη έργων οδοποιίας δεν ικανοποιούσε τις απαιτήσεις της Διακήρυξης σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να ανήκει στην 6η ή 7η αντίστοιχη τάξη.

2. Από τις δώδεκα (12) διαγωνιζόμενες εταιρείες που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό, τη χαμηλότερη προσφορά προσέφερε η 12η κατά σειρά εργοληπτική επιχείρηση «ΚΛ. Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.», η οποία προσέφερε συνολική δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννιά Ευρώ και είκοσι έξι Λεπτά (22.204.419,26 €), που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς Εμ στα 35,82 %.

3. Σε όλα τα στάδια του υπόψη Διαγωνισμού τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

4. Η προαναφερθείσα έκπτωση κρίνεται ικανοποιητική για το Δημόσιο.

5. Οι ανωτέρω δέκα τρεις (13) εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν προσφορές, δεν υπέβαλαν σύμφωνα με την παρ. 4.1.θ της Διακήρυξης του έργου του θέματος ένσταση κατά του Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Και η απόφαση καταλήγει:

1. Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)» σύμφωνα με το από 22/12/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναθέτουμε την εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΛ. Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα πέντε και ογδόντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (Εμ.στα 35,82%), η οποία αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη έργου 24.531.369,48€ (χωρίς ΦΠΑ), από τα οποία: 18.817.304,46€ αφορούν στη δαπάνη των εργασιών, 3.387.114,80€ στη δαπάνη των Γ.Ε.&Ο.Ε., 1.998.397,73€ στη δαπάνη των απροβλέπτων, 22.310,48€ στη δαπάνη απολογιστικών εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, 44.926,00€ στη δαπάνη μελετών και 261.316,01€ στη δαπάνη αναθεώρησης. Η επιπλέον αναλογούσα δαπάνη για Φ.Π.Α. (23%) ανέρχεται στο ποσό των 5.642.214,98€.

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Δ1/ο/1437/29.04.2014 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000.000,00€ για την επιχορήγηση του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τη δημοπράτηση του έργου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29+990)» και επανακαθορίζουμε το ποσό επιχορήγησης του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κατασκευή του ιδίου έργου στα τριάντα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα έξι Λεπτά (30.173.584,46€), με Φ.Π.Α.”

 

 

 

 

http://www.cretalive.gr/

Related posts

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ

907@dreamfm.gr

Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Λονδίνο ο Μανώλης Στεφανουδάκης (Φωτογραφίες)

907@dreamfm.gr

Ομάδα ατόμων ακολουθούσε τον Γιακουμάκη τη μέρα που εξαφανίστηκε…Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο

907@dreamfm.gr

Leave a Comment