Τέσσερα κoρίτσια πήγαιναν πάντα πεινασμένα στο σχολείο. Όταν ο δάσκαλος κατάλαβε τι συνέβαινε στο σπίτι, πάγωσε!

ce3d1aae3e2d8bfb6a9da1571171eafe

Bookmark the permalink.