Η θάλασσα ξέβρασε χελώνα μήκους 1,10 cm στον Κόκκινο Πύργο.

xelona

Bookmark the permalink.