“Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε στην Κρήτη; Έχουμε κρέας, ελιές, ρακή και τον ήλιο”- “Έχετε και την αλληλεγγύη”!

raki

Bookmark the permalink.