Τον ακολούθησαν μέχρι το σπίτι στο Ηράκλειο και τον έκαναν “μαύρο στο ξύλο”

xylo

Bookmark the permalink.