Βίντεο να σου κόβονται τα ύπατα… Του έπεσε η Ολυμπιακή Φλόγα, όμως σηκώθηκε και έστειλε το καλύτερο μήνυμα

amea-floga

Bookmark the permalink.