20 φωτογραφίες τραβηγμένες ακριβώς την στιγμή της καταστροφής
kakatastrofi20 kakatastrofi19 kakatastrofi18 kakatastrofi17 kakatastrofi16 kakatastrofi15 kakatastrofi14 kakatastrofi13 kakatastrofi12 kakatastrofi11 kakatastrofi10 kakatastrofi9 kakatastrofi8 kakatastrofi7 kakatastrofi6 kakatastrofi5 kakatastrofi4 kakatastrofi3 kakatastrofi2 kakatastrofi1 kakatastrofieikona katastrofis

 

 

 

 

Πηγή