27.8 C
Αθήνα
26 Σεπτεμβρίου, 2023
Dream fm 90,7
HTML tutorial
Κρήτη

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φαιστού και οι αρμοδιότητες τους

dimos-faistoy-620x330

Με απόφαση του Δημάρχου Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη, ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους.

Αναλυτικά:

Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Φαιστού με θητεία από 01-09-2019
έως 31-08-2020, τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας
και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες :

1. Στον κ. Φασομυτάκη Ιωάννη του Ζαχαρία Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
και πολεοδομίας μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
Α. καθ’ ύλην

1. Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων – Έργων αυτεπιστασίας
Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/συντήρησης σχολικών Κτιρίων
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων – σηματοδότηση
(Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
Καθημερινότητα (καταστάσεις δρόμων – κοινοχρήστων χώρων) Ελέγχου Κατασκευών
Έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
Στην εποπτεία και ευθύνη των τομέων πολεοδομίας, χρήσεων γης,
οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων.
Άδειες περιπτέρων , πλανόδιου και υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και
εμπορίου γενικά .
2.Ανάπτυξης
3.Πολιτισμού, εθελοντισμού, Νέας Γενιάς
4. Τουρισμού.
5. Αθλητισμού.
6. Υγείας.

Στην υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς
και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των
φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Τυμπακίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Στην ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου.
Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα
Τυμπακίου.
Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της
δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.
Τέλεση πολιτικών Γάμων .
Στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την
καλύτερη οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των
υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.
Στην αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε
αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.
Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής

2. Στην κ. Φανουράκη Στυλιανή του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και αξιοποίησης Δημοτικής
Περιουσίας και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Προϋπολογισμού-απολογισμού
Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΣΑ
Εσόδων-Εξόδων-Σαμείου
Προμηθειών
Περιουσίας
Μίσθωσης Ακινήτων
Διαχείριση υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
Πρόγραμμα Διαύγεια του Δήμου Υαιστού
Στην αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους
Στην υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές τις καθώς
και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των
φωτοαντιγράφων.
Ορίζεται τακτικό μέλος της οικονομικής επιτροπής.

3. Σην κ. Αρμουτάκη Βασιλεία του Ζαχαρία Αντιδήμαρχο κοινωνικής πρόνοιας
παιδείας και δια βίου μάθησης και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. καθ’ ύλην

Παιδείας, δια βίου μάθησης
Κοινωνικής πρόνοιας, απασχόλησης,
Προγραμμάτων : « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
ΕΠΑ» , «βοήθεια στο σπίτι» , «ΚΔΑΠ», « Κέντρο κοινότητας »
Δημοτικής βιβλιοθήκης .

Β. κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Μοιρών με τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

Στην ευθύνη λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης,
Ληξιαρχείου που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Μοιρών.
Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Σοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής
Ενότητας Μοιρών .
Στην υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών Δημοτικής κατάστασης και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις Διοικητικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών.
Τέλεση πολιτικών Γάμων .
Στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη
οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της
αρμοδιότητάς της .
Στην αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτήν
εκ μέρους του Δημάρχου.

Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής .

4.Στον κ. Κωνσταντουλάκη Αντώνιο του Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος
καθαριότητας και πολιτικής προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

Πολιτική προστασία, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής
προστασίας,για την πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των καταστροφών
στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου.
Εποπτεία και έλεγχος περιβάλλοντος, Δημοτικές παραλίες .
Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων,
της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
Στις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
Στην εποπτεία και ευθύνη του τομέα της άρδευσης.
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο).
Στην αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν
εκ μέρους του Δημάρχου
Στην υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του
καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση των
φωτοαντιγράφων.
Γ. Ορίζεται τακτικό μέλος της επιτροπής ποιότητας ζωής .

5. Σον κ. Πωλιουδάκη Ανδρέα του Κωνσταντίνου ,Αντιδήμαρχο πρωτογενούς
τομέα, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Καθ’ ύλην
Πρωτογενής τομέας.
Τοπικά προϊόντα.
Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
Στην εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
Στην υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του
καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του
γνησίου των φωτοαντιγράφων.

Β. Κατά τόπο αρμοδιότητα για την Δημοτική ενότητα Ζαρού , με τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

Στην ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Τπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
Στη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ζαρού.
Στη συνεργασία με τους Προέδρους των Σοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής
Ενότητας Ζαρού.
Στην υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
Τέλεση πολιτικών Γάμων .
Στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη
οργάνωση, τη βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της
αρμοδιότητάς του
Στην αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθεται σε αυτόν
εκ μέρους του Δημάρχου

Θέματα αναπληρώσεων :

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις καθ΄ ύλην
αλλά και τις κατά τόπο αρμοδιότητες θα ασκεί ο Δήμαρχος.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα
ασκεί ο Αντιδήμαρχος που θα ορίζεται κάθε φορά με ειδική ατομική
πράξη.

 

 

 

Related posts

Ρέθυμνο: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στον Μυλοπόταμο

907@dreamfm.gr

Το Κρουαζιερόπλοιο έδεσε στον κόλπο της Μεσαράς: Λόγω δυσμενών καιρικών

907@dreamfm.gr

Κοσμοσυρροή στην ανανεωμένη 15η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς

907@dreamfm.gr

Leave a Comment