ΑΝΕΚΔΟΤO: Ο ξενιτεμένος γιος στην αμερική, η μάνα του, η γυναίκα του και η μαύρη αγελάδα
ΑΝΕΚΔΟΤO: Ο ξενιτεμένος γιος στην αμερική, η μάνα του, η γυναίκα του και η μαύρη αγελάδα

anekdoto

 

 

 

 

kerata