Άνεργη δανειολήπτρια στην Κρήτη “γλύτωσε” την περιουσία της από τις τράπεζες
sfiri dikasti

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.21/12/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε άνεργη δανειολήπτρια, πρώην εποχική Ιδιωτική υπάλληλο , κάνοντας δεκτό το αίτημα της , για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι τριών Τραπεζών, με συνολικό ποσό χρέους ,προς αυτές , ποσού 249.129,477 ευρώ, σώζοντας όλα της ,τα περιουσιακά στοιχεία.(αρκετά ακίνητα και αγροτεμάχια)

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η εν λόγω δανειολήπτρια με μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής της , στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών της (λόγω ανεργίας που της προέκυψε) πρόκειται για δανειολήπτρια 49 ετών, έγγαμο , χωρίς παιδιά, με σύζυγο ο οποίος διατηρεί επιχείρηση μάθησης οδήγησης οχημάτων,(Σχολή Οδηγών)στη περιοχή του Ηρακλείου.

Εισοδήματα που η ίδια διαθέτει: 62,50 ευρώ, από ενοίκιο, ουσίας ενισχύεται οικονομικά ,από τον σύζυγό της.

Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει: α)κατοικία 52,50 τ.μ 50% εξ αδιαιρέτου β) αποθήκη 67,40τ.μ,50% εξ αδιαιρέτου γ) κτίσμα-επαγγελματική στέγη 54,59 τ.μ δ)ακίνητο κτήμα 26,00τ.μ ε) γκαρσονιέρα 21,00 τ.μ ζ)διαμέρισμα 47,00 τ.μ η) αποθήκη 47,00 τ.μ θ) Αγροτεμάχια αρκετά που διαθέτει κατά 25% εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα.

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε την ημερ 21-12-2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:

α)Δέχεται την αίτηση

β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας.

γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας , έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε στις 9/11/2021

δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή δόσης ,από την αιτούσα Α) 150ευρώ ,μηνιαίως . από 1/1/2016 έως 1-1-2019 και Β) από 1-1-2019 έως την εκδίκαση της αίτησης 200 ευρώ ΜΌΝΟ για την πιστώτρια για την οποία έχει εγγραφεί εμπράγματη ασφάλεια (Α προσημείωση υποθήκης) για το 1/2 εξ αδιαιρέτου ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της.