Απαγορεύεται η διανομή του Αγίου Φωτός κατ’ οίκον από τους δήμους

ÔÏ ÁÃÉÏ ÖÙÓ ÓÔÏ ÌÅÔÏ×É ÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÏÕ ÔÁÖÏÕ ÓÔÇ ÐËÁÊÁ Í

Bookmark the permalink.