Αποτελέσματα προσκλήσεων ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Οπωροκηπευτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου
Αποτελέσματα προσκλήσεων ενδιαφέροντος της ΟΕΦ του Αγροτικού Οπωροκηπευτικού Ελαιουργικού  Συνεταιρισμού Τυμπακίου

 

Ο Αγροτικός Οπωροκυπευτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου βάσει των Καν. 611/2014 & 615/2014 της περιόδου 2021- 2022:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας και εγκατάστασης γεννήτριας αζώτου στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8

Τίτλος : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο προμήθειας πετρελαιοκίνητου περονοφόρου οχήματος στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν1 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9

Τίτλος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο ασφαλτόστρωσης στο τυποποιητήριο της ΟΕΦ για τη δράση Δiν2 του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ ΑΟΕΣ Τυμπακίου στο πλαίσιο των κανονισμών Καν(ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την περίοδο 2021-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ