Μπλάκ αουτ στην Μεσαρά…. σοβαρή βλάβη στον υποσταθμό της ΔΕΗ στα Καπαριανά

assets_LARGE_t_420_54032068

Bookmark the permalink.