Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στο Δήμο Φαιστού αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σε Τυμάκι,Ζαρό, Μοίρες…λόγω χιονιά
gimnasiomoiron

Δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στο Δήμο Φαιστού αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σε Τυμάκι,Ζαρό, Μοίρες.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φαιστού

Έχοντας υπόψη

* Την παρ.4 περιπτ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ,σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 75 παρ 1 του κώδικα των Δήμων, υπό του τομέα στ΄ (παιδείας – πολιτισμού και αθλητισμού ) προστίθενται εκτός των άλλων και η αρμοδιότητα της διακοπής μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της διοικητικής περιφέρειας εκάστου Δήμου , λόγω εκτάκτων συνθηκών .

* Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν από χθες 06-01-2015 σε όλο το Νομό Ηρακλείου και στην περιφέρεια του Δήμου Φαιστού με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στις ορεινές περιοχές του Δήμου. (Καταιγίδες και χιονοπτώσεις με αποκλεισμό δρόμων).

* Την ανάγκη διασφάλισης της υγείας και ακεραιτότητας των μαθητών και των διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων των ορεινών περιοχών του Δήμου Φαιστού,

Αποφασίζουμε

1. Να κλείσουν αύριο 08-01-2015 ,σύμφωνα με τα δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες του Δήμου Φαιστού :

– Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου

* Όλες οι Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου(1ο 2ο και 3ο Δημοτικό και τα Νηπιαγωγεία της πόλης του Τυμπακίου.

* Όλες οι Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου.

* Το Ε.Ε.Ε.Κ Τυμπακίου

– Δημοτική Ενότητα Ζαρού

* Όλες οι Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.

– Δημοτική Ενότητα Μοιρών

* Όλες οι Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μοιρών(1ο 2ο και Δημοτικό Καπαριανών καθώς και τα Νηπιαγωγεία της πόλης των Μοιρών-Καπαριανών).

* Όλες οι Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μοιρών.

2. Η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στα αρμόδια γραφεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .