Δύο γραφεία ενημέρωσης δανειοληπτών στην Κρήτη….Στην παροχή ενημέρωσης θα περιορίζεται η λειτουργία τους.
lefta 50 20

Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) προγραμματίζει για την ερχόμενη Πέμπτη το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτης Κουρμούσης.

Το πρώτο ΓΕΥΔ, θα λειτουργήσει στα γραφεία της ΕΓΧΙΔ η οποία, όσο κι αν φαίνεται περίεργο, έχει εγκατασταθεί στο κτίριο του Κεράνη (Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη).

Η ίδρυση των ΓΕΥΔ, αποτελεί την προσωρινή λύση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενημέρωση των υφιστάμενων ή εν δυνάμει δανειοληπτών, καθώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες θα παρέχουν τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) τα οποία προγραμματίζεται να συσταθούν έως το τέλος του έτους. Η σύσταση των ΚΕΥΔ, φαίνεται να είναι πιο σύνθετη από ό,τι αρχικώς υπολογίστηκε καθώς μεταξύ άλλων, απαιτείται και η προκήρυξη διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Ωστόσο, μέχρι την ίδρυση αυτών των κέντρων εξειδικευμένης υποστήριξης δηλαδή των ΚΕΥΔ, αποφασίστηκε η ίδρυση ενός ευρύτερου δικτύου ΓΕΥΔ, με σκοπό την κάλυψη της άμεσης ανάγκης ενημέρωσης των πολιτών για βασικά ζητήματα και διαδικασίες υπερχρέωσης.

Τα γραφεία θα στελεχωθούν με δημόσιους υπαλλήλους που θα λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση. Βάσει προγραμματισμού, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 αναμένεται να δημιουργηθούν πανελλαδικά 120 Γραφεία, εκ των οποίων τα 30 θα μετεξελιχθούν στη συνέχεια σε ΚΕΥΔ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα συγκροτηθεί ένα ευρύ δίκτυο που θα καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικούς κόμβους τα ΚΕΥΔ και απολήξεις τα ΓΕΥΔ.

Αποστολή των νέων γραφείων είναι να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα θα παρέχουν συμβουλές και οδηγίες για διαδικασίες σχετικές με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο νόμος για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων και μη κοινωνικών ομάδων, καθώς και την εξωδικαστική ρύθμιση δανείων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

Σε αυτά μπορεί να απευθύνεται η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών: άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι και μικροεπιχειρηματίες.

Όπως γίνεται κατανοητό, τα γραφεία θα έχουν μόνο ενημερωτικό ρόλο. Εκτελεστικό ρόλο, στο σημείο που να μπορούν να παρεμβαίνουν υπέρ ενός δανειολήπτη στη διαφορά του με ένα πιστωτικό ίδρυμα, θα έχουν τα ΚΕΥΔ, τα οποία θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό δηλαδή δικηγόρους και οικονομολόγους οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ και θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ. Ουσιαστικά, θα παρέχουν νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης του κάθε δανειολήπτη έως τη διευθέτησή της.

Επιγραμματικά τα ΚΕΥΔ θα αναλαμβάνουν να:

– Ενημερώνουν τους δανειολήπτες ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξυπηρετούμενων ή μη ιδιωτικών δανείων.

– Παρέχουν στους δανειολήπτες συμβουλές διαχείρισης των δανειακών τους υποχρεώσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες – ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας κ.ά.).

– Μεσολαβούν, κατόπιν αιτήσεων των δανειοληπτών και να συνδιαλέγονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ρύθμισης – διακανονισμού της πληρωμής των οφειλών των αιτούντων από εξυπηρετούμενα ή μη ιδιωτικά δάνεια.

– Παρακολουθούν και παρεμβαίνουν, κατόπιν αιτήσεως των δανειοληπτών, για λογαριασμό τους ώστε να προσαρμόζουν ή να τροποποιούν τις συμφωνίες σε περίπτωση νέων δεδομένων για τον δανειολήπτη που ανατρέπουν τον αρχικό σχεδιασμό της αποπληρωμής.

– Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες στην κατάρτιση οικογενειακών ή ατομικών προϋπολογισμών που βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων με τις τράπεζες ρυθμίσεων-διακανονισμών πληρωμής των οφειλών τους.

– Παρέχουν εξειδικευμένη συμβουλευτική στους οφειλέτες που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για την Εξωδικαστική Επίλυση Διαφοράς, για τη διαμεσολάβηση και για τις -προπτωχευτικές διαδικασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, όπως προβλέπεται από την πρόσκληση για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, τα ΚΕΥΔ αναμένεται να προχωρούν και σε δράσεις:

– Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που στοχεύουν στην καλλιέργεια συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς και κουλτούρας συνεργασίας.

– Πληροφόρησης που στοχεύει στην έγκαιρη παρέμβαση για άτομα ευάλωτα στην υπερχρέωση λόγω οικονομικών παραγόντων όσο και για άτομα που αντιμετωπίζουν ξαφνικά δυσχέρειες.

– Εκπαίδευσης και στοχευμένης επιμόρφωσης που στοχεύουν στη γενική και ειδική πρόληψη αντίστοιχα.

Η κατανομή

Σύμφωνα με το νόμο 4389/16 τα 30 ΚΕΥΔ συσταθούν στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες:

– Τρία στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

– Δύο στο Βόρειο Τομέα Αθηνών.

– Τρία στη Θεσσαλονίκη.

Από ένα ΚΕΥΔ θα συσταθούν: Στο Δυτικό Τομέα Αθηνών, στον Νότιο Τομέα Αθηνών, στην Ανατολική Αττική, στη Δυτική Αττική, στον Πειραιά, στον Εβρο, στην Καβάλα, στην Ημαθία, στις Σέρρες, στην Κοζάνη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Αχαΐα, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Κόρινθο, στη Μεσσηνία, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά.

 

 

 

Πηγή: euro2day.gr