Με δύο Κρητικές ομάδες ΑμεΑ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ – ΑμεΑ ΤΑΛΩΣ εκπροσωπείται η Κρήτη στην ΕΑΟΜ-ΑμεΑ

stefanoudakis tsapakis

Bookmark the permalink.