Δείτε καρέ καρέ από που περνάει ο κυκλώνας στην πορεία του κυκλώνα στην Ελλάδα!

kiklonas zorbas

Bookmark the permalink.