Έκπληκτος έμεινε ο Αι Βασίλης στο Ηράκλειο: “Αη Βασίλη, φέρε μου από τον ουρανό τον αδελφό μου”

aaaaaaaaaaaaaaaa

Bookmark the permalink.