Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ! Ποιοι το δικαιούνται;
oaed2

Την χορήγηση έκτακτου επιδόματος απο τον… ΟΑΕΔ  ύψους χιλίων (1.000,00€) ανά εργαζόμενο της επιχείρησης «Γενική Καλωδίων Αφοί Ορφανίδη ΑΒΕΤΕ» προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας…

Ειδικότερα η χορήγηση θα γίνει από τον ΟΑΕΔ με εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «Γενική Καλωδίων Αφοί Ορφανίδη ΑΒΕΤΕ»…

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, για να λάβουν επίδομα ανεργίας, καθώς και σε κάθε μισθωτό της ως άνω εταιρίας που μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης.

Η καταβολή θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η εργασιακή σχέση με την εταιρία και η τυχόν άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.

β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.

γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (AMΚΑ).

δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).

ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, που εκ παραδρομής δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση θεραπείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.