elies mazema

Έκθεση – καταπέλτης του Συνηγόρου του Πολίτη. Ζητάει θέσπιση ακατάσχετου για τις ενισχύσεις

Λέγονται “αγροτικές επιδοτήσεις”, δίνονται ως ενισχύσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα μόνο… στους αγροτοκτηνοτρόφους που δεν καταλήγουν, λόγω των κατασχέσεων που γίνονται, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και της υπερχρέωσης των αγροτικών νοικοκυριών.

Τη θέση αυτή εκφράζει, συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη σε ειδική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα και μέσω της οποίας γίνεται καταγραφή των δυσλειτουργιών και της πολυνομίας που διέπουν τις ισχύουσες διαδικασίες.

Αναλυτικότερα και σε ό,τι αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις, τονίζεται ότι «παρά την κατηγορηματική διαβεβαίωση του ενωσιακού δικαίου, ότι καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους, καταλήγουν σε πλείστες περιπτώσεις να μη φτάνουν στα χέρια των αγροτών οφειλετών του Δημοσίου, λόγω μη θέσπισης ρητής διάταξης περί ακατασχέτου στην ελληνική νομοθεσία, και διχογνωμίας και μετάθεσης ευθύνης μεταξύ των φορέων, ως προς τη διαβεβαίωση περί του ακατασχέτου».

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι «η υπέρμετρη χρήση καταδιωκτικών μέτρων, κυρίως σε βάρος των οικονομικά αλλά και κοινωνικά πλέον ευάλωτων ομάδων, δηλαδή των μισθοσυντήρητων, των συνταξιούχων, των αγροτών, των ΑμεΑ, των φοιτητών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των οποίων η οικονομική αντοχή έχει εξαντληθεί από τη μακρόχρονη οικονομική κρίση, δεν πρόκειται να επιλύσει ουσιαστικά τη χαμηλή εισπραξιμότητα των δημόσιων εσόδων.

Η Πολιτεία οφείλει να διερευνήσει και να αναδείξει λύσεις που θα δώσουν στους φορολογούμενους τη δυνατότητα να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, μέσα σε ένα κλίμα ανάπτυξης και οικονομικής ασφάλειας, ώστε να δύνανται εν τοις πράγμασι να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Και τότε θα το πράξουν».

Η έκθεση-καταπέλτης

Πιο αναλυτικά, ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται στις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, τονίζοντας πως, σύμφωνα με τα όσα έχει διαπιστώσει η Αρχή από τη διερεύνηση των σχετικών αναφορών, τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε κατασχέσεις αγροτικών ενισχύσεων και καλούν τους παραγωγούς να προσκομίσουν βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την προέλευση των ποσών και την υπαγωγή αυτών στο ακατάσχετο.

Ωστόσο, ο Οργανισμός στην από 17/01/2017 ανακοίνωσή του δήλωσε ότι «… ο ΟΠΕΚΕΠΕ δε γνωρίζει και δεν έχει καμία επιπλέον αρμοδιότητα που να αφορά είτε την έκδοση βεβαιώσεων, είτε την υποχρέωση ενημέρωσης των τραπεζών ή άλλων υπηρεσιών για τα ποσά των παρακρατήσεων ή το ύψος των ακατάσχετων ποσών…».

Διχογνωμία υπουργείων: Δηλώνουν αναρμόδιοι…

Απαντώντας εξάλλου στο γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλείται αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει διχογνωμία μεταξύ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα ενημέρωσης ως προς την υπαγωγή των αγροτικών ενισχύσεων στο ακατάσχετο.

Και καταλήγει για το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων: «Οι άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται στους παραγωγούς ως εισοδηματικό δίχτυ ασφαλείας (“safety net”), προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η γεωργική τους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την επίδραση των παραγόντων αυτών.

Η κατάσχεση της βασικής ενίσχυσης χωρίς περιορισμό και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι τμήμα αυτής χρησιμοποιείται ως επένδυση για την αγορά μέσων που θα εξασφαλίσουν την παραγωγή για τα επόμενα έτη (λ.χ. ζωοτροφές, σπόροι, φυτοφάρμακα) ανατρέπει τον γεωργικό προγραμματισμό και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Επομένως, θίγει αρνητικά τον σκοπό για τον οποίο έχει χορηγηθεί.

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να θεσπιστεί ακατάσχετο στη βασική ενίσχυση, το οποίο να σχετίζεται με το μέγεθος και επομένως τις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης. Το ύψος του ορίου θα μπορούσε να αποτελεί ποσοστό της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης».

neakriti.gr

Loading