Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018: Από σήμερα οι αιτήσεις
Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018 στην Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017. Η επίσημη ανακοίνωση ενημερώνει για τον τρόπο συμπλήρωσής της.

Ηλεκτρονικά οι εγγραφές

Για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018 θα λειτουργήσει το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής. Έτσι, δεν απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών ούτε η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους, ούτε με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα. Η αίτηση ολοκληρώνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr. Απλά εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στο Μηχανογραφικό.

Η προθεσμία και οι οδηγίες

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες. Η υποστήριξη θα αφορά τους κωδικούς πρόσβασης. Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή στην οποία είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Έτσι, θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους.

Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία

Η αίτηση για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018 ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ). Ο αριθμός αυτός θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Αν τα «Προσωπικά Στοιχεία Επιτυχόντα», δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Διευκρινίσεις για τις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2017 – 2018

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η διαδικασία εγγραφής θα καθοριστεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Το ίδιο θα συμβεί για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο