Επταθέσιο ….. GAOUROVER τετρακίνητο
 

gaidaros kavala

 

 

 

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τον Eugene Kolarides με το σχόλιο που ακολουθεί:

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ
Επταθέσιο ‘GAOUROVER ’ τετρακίνητο με όλα τα έξτρα, και όλοι οι επιβάτες με τις πιο γνωστές μάρκες υποδημάτων.