Για να μην μας βγει ο … δάκος αηδόνι….Ημερίδα για το μέλλον της δακοκτονίας στην Κρήτη
dakos

Σε οργάνωση Ημερίδας προσκαλεί ο ΣΕΔΗΚ το ΥπΑΑΤ, την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους Φορεις

Η ανθοφορία της Ελιάς  άρχισε ήδη να κάνει δειλά την  εμφάνιση της στις χαμηλές παραλιακές περιοχές,  αλλά η παραπέρα εξέλιξη της δεν φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη από πλευράς Δακοκτονίας.

Το ΥπΑΑΤ, όπως προκύπτει από  επισημάνσεις και  υπομνήματα της Περιφέρειας, των Αντιπεριφερειών και Δημων της Κρήτης,  φαίνεται ότι  τελικά μειώνει  το ήδη αρκετά μειωμένο  πόσο του  σχετικού προϋπολογισμού για την Κρητη. Κι αυτό, παρά το ότι, συμφωνα με προσφατα δημοσιεύματα (Agrenda 14.2.15) το συνολικό κονδύλι για την φετινή Δακοκτονία αυξάνεται κατά 8% !

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρξει μια πλέον διαυγής εικόνα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τα τελευτά χρόνια με τις συνεχείς περικοπές των πιστώσεων της Δακοκτονίας αλλά και εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων, ο ΣΕΔΗΚ με έγγραφο  του προτείνει την οργάνωση Ημερίδας θέμα ‹‹Εφαρμογή Δακοκτονίας στην Κρήτη- Προβλήματα  και Προτάσεις».

Στην οργάνωση της ημερίδας αυτή  προσκαλεί να συμμετάσχουν το ΥπΑΑΤ , την Περιφέρεια,  τις Αντιπεριφέρειες της Κρήτης, το ΓΡΕΩΤΕ το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων και άλλους εμπλεκομένους Φορεις με την παρουσίαση αναλόγων εισηγήσεων.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε, θετικά απάντησαν η Περιφέρεια Κρήτης, οι  Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Αντιπεριφερειών Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελιάς  και το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης,

Από πλευράς ΥπΑΑΤ  η αρμόδια υπηρεσία γνώρισε ότι αδυνατεί να συμμετάσχει λογω φόρτου εργασιών, αλλά από τον ΣΕΔΗΚ πληροφορούμαστε ότι επειδή η συμμετοχή του Υπουργείου θεωρείται  κομβικής σημασίας στο όλο θέμα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει  εκπροσώπηση του.