Ας γίνουμε όλοι μια δεξαμενή ελπίδας, αγάπης και ζωής!
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών