Οι συνδικαλιστές λάμβαναν μέρισμα από το κυλικείο του νοσοκομείου πάνω από 1 εκ. ευρώ το χρόνο!

109

Bookmark the permalink.