”Η κακιά η ώρα, μπορεί να συμβεί στον καθένα”.

Kalasnikoph

Bookmark the permalink.