Καταδικάζει την επίθεση κατά του προέδρου το ΔΣ Φαιστού
Στο έκτακτο Δ.Σ. στις 26/7/2013, με θέμα: «Βιαιοπραγία κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού», αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες δημοτικούς
συμβούλους και προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών κοινοτήτων που υπογράφουν τα πρακτικά με αριθ. 20/26-7-2013 το παρακάτω ψήφισμα με αριθ. 255.

Καταδικάζουμε ΟΜΟΦΩΝΑ κάθε μορφή βίας είτε λεκτικής είτε σωματικής από όπου και αν προέρχεται και συγκεκριμένα τη σωματική βία που ασκήθηκε απρόκλητα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου Φαιστού, Γεώργιο Δουλγεράκη από μέρους του συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού, Χαλκιαδάκη Εμμανουήλ, το οποίο πλήττει απροκάλυπτα το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιφυλασσόμαστε, παρουσία και των απόντων αδικαιολόγητα δημοτικών συμβούλων, για να συναποφασιστεί η περαιτέρω δραστική αντιμετώπιση του, σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο

Οι παρόντες

Πετρακογιώργη-Ανυφαντάκη
Μαρία

Κουλεντάκης
Ιωάννης

Φασομυτάκης
Ιωάννης

Μανιαδάκης
Ιωάννης

Πρωτογεράκης
Ευάγγελος

Τσικριτσάκης
Γεώργιος

Χουστουλάκης
Εμμανουήλ

Ρομπογιαννάκης
Φραγκίσκος

Ρομπογιαννάκης
Σταύρος

Δουλγεράκης
Γεώργιος

Νικολιδάκης
Γρηγόριος

Καναβάκης
Αντώνιος

Μαθιουδάκης
Ανδρέας

Φιτσοδασκαλάκης
Γεώργιος

Καργάκης
Νικόλαος

Κυριακάκης
Αντώνης

Φραγκάκης
Δημήτρης
Δ.Ε Ζαρός
Πετράκη
Ζαχαρένια
Δ. Ε Μοίρες
Κουτεντάκης
Χαράλαμπος
Τ.Κ Καμάρες
Σελιανάκης
Ολύμπιος
Τ.Κ Λαγολιό
Κανακαράκης
Εμμανουήλ
Τ.Κ Πετροκεφάλι

dsfaistou