ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ: Στο δρόμο που οδηγεί προς τα Χουστουλιανά ….(Φώτο)
ri1

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ: Στο δρόμο που οδηγεί προς τα Χουστουλιανά, 300 μέτρα από το Εμπορικό Σπυριδάκη υπάρχει ένα γεφύρι για διαφόρους λόγους ΔΕΝ έχει καθαριστεί ποτέ του. Έχει σαν αποτελέσμα όταν βρέξει να γίνεται ο δρόμος που οδηγά στα Χουστουλιανά, ΠΟΤΑΜΙ με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει άνθρωπος και ως συνέπεια χαλά τον δρόμο, ο οποίος εδώ και χρόνια έχει λάκκους. Ακούω καθημερινά την εκπομπή σας και ζητώ να το μεταβιβάσετε προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Σε μία ώρα δεν θα έχει δουλειά να κάνει το τσαπάκι. Το ρυάκι αυτό τραβά απο Αμπελούζο Δήμου Γόρτυνας, αλλά το γεφύρι είναι στο Δήμο Μοιρώνri2