Κατέκτησες του ουρανούς, χάθηκες στον δρόμο…

zeys_manolis 2

Bookmark the permalink.