Μαγική εικόνα! Άγρια άλογα μέσα στα χιόνια
Είναι τα άγρια άλογα στη Σαμαρίνα, επιβιώνουν σε υψόμετρο 1.450 μέτρων κάτω από αντίξοες συνθήκες.