Μεγάλη Προσοχή: Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες που αφορούν μετακινήσεις των ενόπλων δυνάμεων μας
Οι στιγμές απαιτούν απόλυτη σοβαρότητα από όλους.

Να κατανοήσουμε ότι απαγορεύεται να δημοσιεύουμε οποιαδήποτε φωτογραφία πολεμικού πλοίου, πολεμικού αεροσκάφους, αρμάτων μάχης αλλά και πληροφοριών για κινήσεις ή μετακινήσεις που αφορούν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι Τούρκοι έχουν στραμμένα τα αυτιά και τα μάτια εδώ.

Δεν θα προδίδουμε τις κινήσεις του στρατού μας.