Μόνο με συνταγή γιατρού τα αντιβιοτικά από τα φαρμακεία
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου, ενημερώνει τους πολίτες του Νομού Ηρακλείου ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2020 αλλάζει ο τρόπος χορήγησης των αντιβιοτικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία.
Σύμφωνα με νέα πράξη Νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε την 10η Αυγούστου 2020 (ΦΕΚ/Α157) πλέον τα σκευάσματα που περιέχουν αντιβιοτικά φάρμακα θα διατίθενται μόνο με συνταγή ιατρού.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου επικροτεί το μέτρο αυτό, ως ασπίδα προστασίας της δημόσιας υγείας, από την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών φαρμάκων και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή και ζητάμε από τους συμπολίτες μας να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των φαρμακοποιών όσον αφορά στη χορήγηση των φαρμάκων αυτών.