Ο φόβος των ανδρών: Στυτική δυσλειτουργία και στεφανιαία νόσος σε νέους ασθενείς
andras stenaxoremenos

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) μειώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των νέων ανδρών και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η αντιμετώπισή της.

Μια νέα μελέτη εξέτασε τη στυτική λειτουργία σε νέους άνδρες με στεφανιαία νόσο καθώς και τη σχέση ανάμεσα στον βαθμό στυτικής δυσλειτουργίας και την ηλικία στην οποία είχαν το πρώτο οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Η συχνότητα της στυτικής δυσλειτουργίας διερευνήθηκε σε τρεις ομάδες ατόμων. Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν ασθενείς κάτω των 45 που επέζησαν από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, στη δεύτερη ασθενείς άνω των 65 που επίσης επέζησαν από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και στην τρίτη ομάδα συμμετείχαν υγιείς άνδρες, ηλικίας 30-60 ετών.

Η στυτική λειτουργία εκτιμήθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου ψυχομετρικού εργαλείου, του Διεθνούς Δείκτη Στυτικής Λειτουργίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην ομάδα των νέων ασθενών εντοπίστηκε ήπια ΣΔ στο 26% των συμμετεχόντων και βαριά ΣΔ στο 7%. Στην ομάδα των μεγαλύτερων σε ηλικία, ήπια ΣΔ παρουσιάστηκε στο 52% και σοβαρή στο 38%. Στην ομάδα ελέγχου που είχε παρόμοια χαρακτηριστικά με την ομάδα των νέων ασθενών, το 96% αρνήθηκε την ύπαρξη ΣΔ, ενώ μόνο ένα άτομο είχε βαθμολογία 20 στο ειδικό ψυχομετρικό εργαλείο.

Ένα παράδοξο εύρημα που σημειώνουν οι ερευνητές είναι ότι οι ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με βήτα αποκλειστές είχαν καλύτερη βαθμολογία στο ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν λάμβαναν βήτα αποκλειστές. Η θεραπεία με στατίνες βρέθηκε επίσης να σχετίζεται θετικά με τη βαθμολογία στο ψυχομετρικό εργαλείο.

Τα ευρήματα της μελέτης, λοιπόν, δείχνουν ότι η συχνότητα εμφάνισης ΣΔ σε νέους ασθενείς με στεφανιαία νόσο είναι σχετικά υψηλή, ενώ παράλληλα σχετίζεται με τη λήψη αγωγής για τη στεφανιαία νόσο. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γενική αύξηση των ποσοστών της ΣΔ στους ασθενείς αυτούς υποδεικνύει ότι το υπόβαθρο της στεφανιαίας νόσου δεν οφείλεται στην αποσταθεροποίηση μιας μεμονωμένης αθηρωματικής πλάκας, αλλά μπορεί να αντανακλά μια γενικευμένη διαδικασία ανάπτυξης αθηρωματικών πλακών.

Η μελέτη, λοιπόν, αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης τόσο της ΣΔ όσο και φυσικά της στεφανιαίας νόσου, ιδιαίτερα στους νέους άνδρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να περιφρουρήσουν την υγεία τους και την ποιότητα ζωής τους.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ. Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, www.andrologia.gr

 

 

 

zougla.gr