Ο συνδυασμός Φαιστός Ενεργοί Πολίτες καταγγέλλει το Δήμαρχο Φαιστού. Οσμή σκανδάλου?? Ή Οικογενειοκρατία ??
sofoulaki

ΜΑΡΙΑ  ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ: Η «υπέρμαχος» της οικογένειας Γεωργίου  Αρμουτάκη   Γενική Γραμματέας του Δήμου Φαιστού.        Οικογενειοκρατία και πως μοιράζεται η πίτα…

 

Μετά  τις δημοτικές εκλογές και  τη νίκη του κ. Αρμουτάκη στο Δήμο Φαιστού, η θυγατέρα του  και η υποψήφια του συνδυασμού του ( και μη εκλεγείσα) κ. Μαρία Σοφουλάκη , πολιτικός μηχανικός , συνεργαζόμενες ή απλά συστεγαζόμενες , άνοιξαν μαζί τεχνικό γραφείο στο Τυμπάκι .

Καλές δουλειές!!

Κατόπιν τούτου η οικογένεια Γεωργίου Αρμουτάκη  διατηρεί πλέον δύο τεχνικά γραφεία  σε Μοίρες και Τυμπάκι. Με το καλό και στο Ζαρό!! Για να καλυφθούν έτσι από την οικογένεια οι ανάγκες και των τριών  δημοτικών κοινοτήτων ……………

Ακολούθησε και αναρτήθηκε στη διαύγεια του  Δήμου Φαιστού  στις  6-10-2014  «φωτογραφική»  προκήρυξη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου  με  απαιτούμενα προσόντα  πτυχίο Πανεπιστημίου ειδικότητας  Πολιτικών Μηχανικών και εμπειρία  σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ειδικότερα δε σε θέματα μελετών και τεχνικών έργων.

Σήμερα, 22-10-2014 , πληροφορηθήκαμε από την  Διαύγεια του Δήμου  Φαιστού  την πρόσληψη της κ. Μαρίας Σοφουλάκη  ως Γενικής Γραμματέα του Δήμου. Αναμενόμενο  άλλωστε , αν αναλογιστεί κανείς, εκτός από τα υπόλοιπα  και  τους πύρινους  λόγους της κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου…….

Δεν  μιλάμε πλέον  για νόμιμο  και ηθικό , μιλάμε για ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ , αφού ολόκληρη η οικογένεια Γεωργίου Αρμουτάκη (ειδικά  και μετά το δεύτερο τεχνικό γραφείο ) απασχολείται στα πολεοδομικά  ζητήματα της περιοχής , με προϊσταμένη αρχή  τον πατέρα υπομηχανικό δήμαρχο και γενική γραμματέα τη συνεργάτιδα  της  θυγατέρας του  πολιτικό μηχανικό Μαρία Σοφουλάκη.

Ένα ερώτημα  για την  νέα  γενική γραμματέα  είναι αν θ’ ασχοληθεί στη νέα της  θέση  με τις αρμοδιότητες που  προβλέπει ο νόμος  για τη θέση αυτή ή    θ’ ασχοληθεί  μόνο με πολεοδομικά θέματα;

Mήπως κ. Σοφουλάκη , ακολουθώντας την ηθική και την δεοντολογία ,  θα πρέπει    να μην αναλάβετε τη θέση  για να μην εκτεθεί ο Δήμος , ο Δήμαρχος , η οικογένειά του  αλλά  και σεις  η ίδια προσωπικά ;

Σε αντίθετη περίπτωση  ας βγάλουν  μόνοι τους τα συμπεράσματά τους  τόσο οι συνάδελφοί σας  όσο και  οι  δημότες.

Φαιστός Ενεργοί Πολίτες.