Οδηγίες GPS στα Κρητικά…. θα ξεραθείς από τα γέλια (Βίντεο)
Οδηγίες GPS στα Κρητικά…. θα ξεραθείς από τα γέλια (Βίντεο)

Παρ’ το δα όλο δεξά μόνο σέβου γιατί είναι και μια γρα, μην την πατήσεις και την ξετσιλακώσεις

Σου βάνει πουλους γιατί είσαι ατζαμης!!!!!!!