Ποιες οι φυσιολογικές τιμές παλμών και πίεσης;; Ανάλογα με την ηλικία

piesometro1

Bookmark the permalink.