Πήγες με 12 άντρες γαμημ@η τσ@λα.«Ορκίζομαι στο κοράνι, Θα βιάσω τη μάνα και τον πατέρα σου.»

Πήγες με 12 άντρες γαμημ@η τσ@λα.«Ορκίζομαι στο κοράνι, Θα βιάσω τη μάνα και τον πατέρα σου.»

Bookmark the permalink.